Irene Serrat

Irene Serrat

El valor d’una feina no ve dels mèrits que hagis aconseguit sinó en tot allò que transmets i provoques en cada nou projecte.